kap seep

ngang: tee tho: see meux kaw kap seep hai khox kap see ma tang thex neen: peen: ngaw:.leu: se: khawq kam: ma see vaang: ti am lo tho: cee kap khox khee kap seep seux.

Target Image