pun riit peung: duai: muak see aak

rit peun: duai: muak see aak

riit peung: duai: muak see aak khaai: khaox mai 

   nang: pawk  pii: 

(2019)

rit peung: duai: muak see aak

riit peung: duai: muak see aak khaai: khaox mai 

nawng: pawk pii: 

(2020)

pum

       riit peung: duai: muak see aak khaai: khaox mai

                      nawng: pawk pii:                    

     ( 2021)

pum

kong: ma no: pan cheeng: kap kawng: ma no: peut cheeng:

pum

ki ma no: taam cheeng:

pum

kro: chup duai: muak see aak 

pum

see khaai: duai: muak see aak

Share