မုစအက်လွယ်လူမျိုးများ၏ရုပ်ပုံများနှင့်စာ

lat rim: duai: muak see aak

ဝမ်တဲန်ရွာ သွားလမ်း

lat rim: duai: muak see aak

မုစအက်(လွယ်)ရွာသွားရာလမ်း

lat rim: namx phian:

နမ့်ဖျန်းရွာသွားလမ်း

lat rim: duai: muak see aak

လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးကြမ်းတမ်းလမ်းခရီး

lat rim: duai: muak see aak

မုစအက်(လွယ်)ရွာသွားလမ်း

lat suan: to: hai rim: ban taeng:

ရွာအလိုက်ကွင်းဆင်း မုစအက်စကား မေးမြန်းခြင်း

 

pum

မုစအက်လူမျိုးရိုးရာအိမ်

aan to:

စာရေးဆရာဖြစ်သင်တန်း

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.