ဘုရားသီချင်းများ

Audio file

02 มนุษย์ล้มลงในความบาป mp3

ပုံ

lax seex kap meen see khaai: nyeem: ic kheu: duai: muak see aak

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.